Buro Project

Buro Project | home

Buro Project is een onderneming die zich bezighoudt met recherchewerk in de ruimste zin des woords. Rechercheren is onderzoeken en vervolgens de resultaten van het onderzoek zodanig documenteren dat de opdrachtgever op basis van haar vraagstelling conclusies kan trekken.

Buro Project geeft haar opdrachtgever de onderbouwing die zij nodig heeft om een deugdelijke beslissing te nemen.

Buro Project probeert een getrouw beeld te schetsen van hetgeen zij heeft aangetroffen. Hiervoor zijn de volgende kernwaarden van belang: pragmatisch, open, zorgvuldig, discreet, objectief en betrouwbaar. Binnen de opdracht die geformuleerd wordt, tracht Buro Project resultaatgericht te werken. In elk geval zodanig dat de opdrachtgever snel en voldoende onderbouwd haar beslissingen kan nemen.